Regnbuen

Stor avdeling med barn fra 3-5 år. tlf: 941 38 732

Det å omgås med andre, ta hensyn til hverandre, kunne trøste, ordne opp dersom en har gjort noe dumt, kunne spørre fint om ting, bordskikk, være en god venn osv. er noe vi jobber med kontinuerlig. Det er dette vi er mest opptatt av, og det er det vi bruker mest tid på. Dagene våre går i å være støttende voksne, oppmuntre og veilede barna osv. Vi er tilstede når et barn trenger trøst og vi er med som støtte i leken.

I det daglige er det utrolig mye læring i de hverdagslige tingene som vi gjør, og spesielt viktig er leken. Vi ønsker å ha rom for at det skal være god tid til lek, slik at barna får med seg den viktige læringen de får gjennom leken. Så skal vi voksne være inspirerende støtte.

Regnbuen har i år barn i alderen 3-5 år. Avdelingen består av 24 barn.