Planleggingsdager 2023-2024:


Onsdag 16.august
Fredag 17.november
Tirsdag 2.januar
Tirsdag 2.april
Fredag 10.mai

 

Barnehagen er da stengt