Rammeplanen for innholdet og oppgavene til barnehagen

Rammeplanen  gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Link til rammeplan for barnehagen:https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf