Rammeplanen for innholdet og oppgavene til barnehagen

Rammeplanen  gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Link til rammeplan for barnehagen: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/