Samarbeidsutvalget

Representanter for samarbeidsutvalget barnehageåret 2021-2022


Her er barnehageårets foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU). Ta kontakt med de dersom dere har noe dere ønsker de skal ta med seg videre.