Samarbeidsutvalget

Representanter for samarbeidsutvalget barnehageåret 2023-2024
Foreldrerepresentanter til samarbeidsutvalget (SU) blir valgt på foreldremøtet i høst. Det er en hoved og en vara-representant fra hver avdeling.
De fungerer som en videreformidler fra foreldrene og til barnehagen. Det er 1 møte i halvåret. SU kontaktene har ansvaret for 17.mai-tog-deltakelse og fanen, dersom dere ønsker å gå i toget.
Toget går fra Rema 1000 i Verdalen og ned til Bore Ungdomskole.


Her er representantene for barnehageåret 2023-2024