Oppstart i barnehagen

Den første tiden i barnehagen er spennende både for foresatte og barnet selv.
For å gjøre oppstarten i barnehagen så god som mulig har vi i barnehagen laget en tilvenningsplan som vi følger her hos oss. I tilvenningsplanen står det generelle og praktiske opplysninger om hvordan tilvenningen foregår, og hvilken rolle dere som foresatte og vi som personal har i disse ukene. Den gir også en kort innføring i primærkontaktordningen vi har i barnehagen.

Nye barn får brev i posten om besøksdag god tid før oppstart. På besøksdagen blir det gitt informasjon ang. første tilvenningsdag.

Vi anbefaler at barna kommer hver dag i barnehagen den første tiden, og heller har kortere dager.

Her kan du lese tilvenningsplanen vår.
Gerd Abrahamsen sin artikkel "Du må tåle tårene", kan også være nyttig å lese i forkant av oppstarten.
Artikkelen finner du her.