Foreldreutvalget

Vi velger 1 hovedrepresentant og 1 vararepresentant til kommunalt foreldreutvalg på foreldremøtet i høst.