Henting/levering

 

  • ​Det er viktig at barnet blir hentet før barnehagen stenger 16:30.

  • Oppholdstiden i barnehagen skal ikke overstige 9 timer.

  • Ved henting og levering er det veldig viktig at porten blir lukket skikkelig.

  • Vi ber dere om å slå av motoren på bilen.

  • Når barnet blir levert og hentet er det viktig at dere snakker med en av personalet, på barnets avdeling.

  • Dersom barnet skal hentes av noen andre enn de som vanligvis henter/leverer, må dette opplyses om på forhånd.

  • Ring/send SMS før kl 09:00 dersom barnet er syk eller har fri en dag.