DSC04474

Utvidet kristen formålsparagraf

Barnehagen jobber ut fra en utvidet kristen formålsparagraf.
Det vil si at vi vil formidle kristne etiske grunnverdier som ligger forankret i den norske kulturarven, og en levende tro til barna – en tro som kan gi barna trygghet i hverdagen. 

Vi ønsker at bibelens verdier skal prege hverdagen, og bibelens budskap er at vi er skapt og elsket av Gud med en hensikt, og at vi er unike og verdifulle.  
Frelsen og tilgivelsen er for alle mennesker.
Vi vil formidle til barna at Gud er skaper av himmel og jord og undre oss sammen med barna over Hans skaperverk.
Vi fokuserer på den kristne tradisjonen både i samlinger, og ved høytider og dette vises i praksis ved at vi:
  • Formidler våre  kristne grunnverdier i hverdagen til hvert enkelt barn.
  • Synger kristne bordvers.
  • Har kristen samling en gang i uken.
  • Har  pedagogisk opplegg tilpasset barnegruppens alder.
  • Vi bruker bibelhistorer med sanger og tekster som hører til. Her skal barna blant annet lære historier fra bibelen som forteller om helligdagene i året som; Julebudskapet og påskebudskapet.