Nyttig for foreldre

Her finner du: Barnehagens årsplan, progresjonsplaner, vedtekter. Regler for: sykdom, ferier, og planleggingsdager

foreldreinfo

Aktuelle saker

Thorbjørn Egner

Les mer »

Vinter i barnehagen

Les mer »

Lille larven aldri mett.

Les mer »

Blomster

Les mer »

Trygghet, trivsel, glede og natur!

Les mer »

Dagros på tur

Les mer »

Velkommen til vår ponni Amelia.

Les mer »

17. mai

Les mer »

Nyttig for foreldre

Les mer »

Fra styreren

Les mer »

Barnehagens bistandsprosjekter

Les mer »