Søke om plass

Ønsker du å søke barnet ditt inn i vår barnehage?


Vi er med i Klepp kommune sitt samordna opptak, og dere må derfor søke om plass hos oss via dem. Innlogging for klepp: Foresattportal (visma.no)
For mer informasjon se Klepp kommune sin hjemme side.

Har du spørsmål om barnehagen eller om eventuelt ledige plasser kan du ta kontakt med styrer ved å sende en mail til:  post@vagaba.no  eller på
telefon 907 00 153
 

Dere er også hjertelig velkommen innom barnehagen vår for å se hvordan vi har det!