Søke om plass

Ønsker du å søke barnet ditt inn i vår barnehage?


Vi er med i Klepp kommune sitt samordna opptak, og dere må derfor søke om plass hos oss via dem. Innlogging for klepp: Foresattportal (visma.no)
For mer informasjon se Klepp kommune sin hjemme side.

Foreldrebetaling fra august 2023

Har du spørsmål om barnehagen eller om eventuelt ledige plasser kan du ta kontakt med styrer ved å sende en mail til:  post@vagaba.no  eller på
telefon 907 00 153
 

Dere er også hjertelig velkommen innom barnehagen vår for å se hvordan vi har det!