Fjoset

Vi er heldige her i barnehagen som får ha så nær kontakt med dyra som bor her på garden.


Fjoset brukes flittig, og alle avdelingene i barnehagen har 1 fast fjosdag i uken.Vinterstid er dyrene inne i fjoset, mens sommerstid er de ute på beitet og på tunet. Dyra beiter inntil gjerdet til barnehagen, så barna får mulighet til å studere dyra så ofte de vil.
Om vinteren er barna med i stellet inne i fjoset, dyrene sine innheininger må renskes.