Rammeplanen for innholdet og oppgavene til barnehagen

Rammeplanen  gir styrer, pedagogiske ledere og det øvrige personalet i barnehagen en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.
Rammeplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Link til rammeplan for barnehagen:https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30