Overgang barnehage- skole i Klepp kommune

Klepp kommune har utarbeidet en plan for overføring mellom barnehage og skole.
Disse føringene ønsker vi som barnehage å følge for å sikkre en god overgang for våre barn til skolene i Klepp.

Planen finner du her: Samanhenger og overgangar

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30