Sammarbeidsutvalget

SU-representanter for barnehageåret 2019-2020

Samarbeidsutvalget sine representanter for barnehageåret 2019-2020 


Foreldremøtet på høsten - da blir det valg av nye representanter fra hver avdeling.