Sammarbeidsutvalget

SU-representanter for barnehageåret 2019-2020

 Samarbeidsutvalget sine representanter barnehageåret 2019-2020...
Dette blir valgt på høstens foreldremøte

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30