Planleggingsdager barnehageåret 2019 - 2020.


Barnehageåret 2019-2020 har disse fem planleggingsdagene:

 
  • ​Fredag 16. august 2019

  • Fredag 15. november 2019

  • Fredag 17. januar 2020

  • Tirsdag 14. april 2020

  • Fredag 22. mai 2020Barnehagen er da stengt