Planleggingsdager barnehageåret 2017-2018.

Barnehageåret 2018-2019 har disse  fem planleggingsdagene:
​-Fredag 17. august 2018
- Fredag 16. november 2018
- Onsdag 2. januar 2019
- Torsdag 6. juni 2019
- Fredag 7. juni 2019

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30