Planleggingsdager barnehageåret 2019 - 2020.

Barnehageåret 2019-2020 har disse  fem planleggingsdagene:
​-Fredag 16. august 2019
- Fredag 15. november 2019
-Fredag 17. januar 2020
- Tirsdag 14. april 2020
- Fredag 22. mai 2020
 

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30