Planleggingsdager barnehageåret 2020 - 2021.


Barnehageåret 2020-2021 har disse fem planleggingsdagene:

 

 

     Fredag 14.august 2020
    ​Fredag 13.november 2o2o

    Fredag 15.januar 2020

    Tirsdag 6.april 2020

    Fredag 14.mai 2020Barnehagen er da stengt