Planleggingsdager barnehageåret 2018 - 2019.

Barnehageåret 2018-2019 har disse  fem planleggingsdagene:
​-Fredag 17. august 2018
- Fredag 16. november 2018
- Onsdag 2. januar 2019
- Torsdag 6. juni 2019
- Fredag 7. juni 2019

NB! Legg merke til at de to siste planelggingsdagene er to dager etter hverandre grunnet at personalgruppa skal på studietur.

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30