Planleggingsdager barnehageåret 2017-2018.

Barnehageåret 2017-2018 har disse  fem planleggingsdagene:
​- Onsdag 16. august, 2017
- Fredag 17. november, 2017
​- Tirsdag 2. januar, 2018
- Mandag 30. april, 2018
​- Fredag 11. mai, 2018

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30