Henting/levering

  • Det er viktig at barnet blir hentet før barnehagen stenger 16:30.
  • Oppholdstiden i barnehagen skal ikke overstige 9 timer.
  • Ved henting og levering er det veldig viktig at porten blir lukket skikkelig.
  • Vi ber dere om å slå av motoren på bilen.
  • Når barnet blir levert og hentet er det viktig at dere snakker med en av personalet, på barnets avdeling.
  • Dersom barnet skal hentes av noen andre enn de som vanligvis henter/leverer, må dette opplyses om på forhånd.
  • Ring/send SMS før kl 09:00 dersom barnet er syk eller har fri en dag.

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30