Foreldreutvalget 2019-2020

Representantene fra vår barnehage til det kommunale foreldreutvalget er:

Hoved: Maiken Borsheim Jacobsen
Vara: Katrine Skåre