Foreldreutvalget

Representantene fra vår barnehage til det kommunale foreldreutvalget er:
Per Eyvind Fjordholm (hoved)
Dag Skjæveland (vara)

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30