Foreldreutvalget 2018-2019

Representantene fra vår barnehage til det kommunale foreldreutvalget er:

Hoved: Maiken Borsheim Jacobsen
Vara: Katrine Skåre

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30