Barnehagens visjon

Barna: Alle er skapt av Gud med en hensikt, er unike og verdifulle med sin egen personlighet og talenter.

Personalet: Vi vil lære barna verdier som omsorg, å dele, og tilgivelse. Vi skal være varme – og grensesettende voksne.

Dyra: Barna skal få lære å omgås dyra på en god og hensynsfull måte.

Foreldrene: Foreldrene kjenner sitt barn best, og gjennom et godt samarbeid med foreldrene vil vi se hvert enkelt barn.

Jesus: Vi ønsker å formidle verdier og kunnskap fra bibelen, og lære barna om Jesus.

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30