For foreldre

I menyen  finner dere en del informasjon som kan være nyttig å lese.
Dersom dere ikke finner svar på det dere lurer på, så kontakt gjerne barnehagen. Kontakt informasjon finner du under kontakt i hoved menyen. 

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30