Søke om plass

Ønsker du å søke barnet ditt inn i vår barnehage?


Vi er med i Klepp kommune sitt samordna opptak, og dere må derfor søke om plass hos oss via dem. Barnehageplass - søka plass, endra plass, svara på tilbod, oppseiing av plass - Klepp kommune
For mer informasjon se Klepp kommune sin hjemme side: Klepp kommune - Barnehageplass og redusert foreldrebetaling

Har du spørsmål om barnehagen eller om eventuelt ledige plasser kan du ta kontakt med styrer ved å sende en mail til: vagaba@online.no  eller på
telefon 51 42 39 78 /907 00 153
 

Dere er også hjertelig velkommen innom barnehagen vår for å se hvordan vi har det!