Handlingsplan mot mobbing

Vasshus Gardsbarnehage har laget en handlingsplan mot mobbing. Den finner du her...


Barnehagen får egen mobbelov med aktivitetsplikt, les mer: Mobbing (udir.no) Trygt og godt barnehagemiljø (tryggbarnehage.no) Forside - FUB (Foreldreutvalget for barnehager) (fubhg.no)

Mobbeombud i Rogaland: Marit Nygård Roth