Progresjonsplaner Vasshus gardsbarnehage

Her kan du lese progresjonsplanene til Vasshus gardsbarnehage.


Progresjonsplanene gir foreldre/foresatte innsikt i innholdet i barnehagen, knyttet opp mot barnets alder.
Progresjonsplanene brukes også som et arbeidsredskap for de ansatte i barnehagen.

Vasshus Gardsbarnehage

Stangelandsveien 51
4354 Voll
Tlf: 51 42 39 78 / 907 00153
vagaba@online.no


Barnehagens åpningstid:
07.00-16.30